Apple və Decoy effekti

Heç düşünmüsünüzmü ki, Apple niyə hər zaman eyni zamanda birdən çox iPhone versiyasını təqdim edir? Marketinqdə bu hiylə asimmetrik dominantlıq - The DECOY EFFECT adlanır.

Aydın misal

Psixologiyanın dərinliklərinə girməmək üçün bunu daha aydın bir nümunə ilə izah edək. Təsəvvür edin ki, siz dondurmanı çox sevirsiniz. Hər hansı bir dəniz kurortundasınız: Batum, Antalya və ya Maldivlər - fərqi yoxdur. Olduqca isti və yorucu yay günüdür. Siz çimərlikdə addımlayarkən qarşınıza dondurma satıcısı çıxır. O rəngarəng toplarla üç qiymətdə dondurma təklif edir: bir top - 2$, iki top - 5$, üç top - 5.5$.

Diqqət tələsi

Əlbəttə, sizin diqqətinizi ilk növbədə qiymətlər arasında olan kiçik fərq cəlb edəcək. Xüsusilə iki və üç top dondurma arasında olan fərq. Məhz elə bu The Decoy - Yem Effektidir. Adətən ilk təklif (2$) sadəcə gözə kül üfürmək üçündür - kontast və illüziya yaratmaq üçün edilir.

alt

Apple sahibi olmasanız da olar.

Bu effektdən istifadə edərkən marketoloq və ya Apple sahibkarı olmanızın fərqi yoxdur - burada işləyən əsas məqam məhz davranış psixologiyası və müqayisəli koqnitiv kontrastlardır. Əgər bu effektdən istifadə edilməsə 2 dollar və 5.5 dollar arasında seçim hər kəs üçün asan olar - əksəriyyət 2 dollarlıq dondurmanı alar. Amma onu da qeyd edək ki, bu effekt əgər məhsul insan üçün heç bir dəyər daşımırsa işə yaramır.