Bakı Süd

Vizuallar və qablaşdırma

01.-

Haqqında

BakıSüd südün qədimlərdən gələn bərəkətini, saflığını, təbiiliyini qorumaq şərti ilə və eyni zamanda insanların sağlamlığını düşünən bir markadır. Biz markanın yeni qablaşdırması vəkey visual hazırlanmasını öz öhdəmizə götürdük və uğurlu nəticələr əldə etdik.